haven van Nieuwpoort: staketsel
Strand Oostende Bredene
Pont Canal prés de Strepy-Theux
Barrage Gillepe
Pont Canal prés de Strépy-Theux
U bent op de pagina : De werking van de vereniging / Statuten en huishoudelijk reglement

 

PIANC
INLEIDING

Doelstellingen van PIANC

LIDMAATSCHAP:BIJDRAGEN
AGENDA ACTUEEL
OVERZICHT
DE PAEPE WILLEMS en JACK NICHOL AWARD

 


Statuten en Huishoudelijk reglement


STATUTEN

De 'Belgische Sectie van de International Navigation Association - PIANC', is een vereniging zonder winstoogmerk, overeenkomstig de bepalingen van titel III van de wet van 27 juni 1921, zoals gewijzigd door de wet van 2 mei 2002.

De vereniging heeft tot doel:

a) De doelstelling en activiteiten van PIANC in België te coördineren, te bevorderen en te ondersteunen

b)  Het organiseren van allerlei activiteiten, studiedagen, technische bezoeken, met betrekking tot havens en waterwegen, teneinde PIANC in België een ruimere bekendheid te geven.

c) Het stimuleren van jonge professionelen om actief deel te nemen aan de wetenschappelijke activiteiten en zich te integreren in de werking van PIANC.

Wie de volledige statuten van PIANC-België wenst te raadplegen klikt hier statuten PIANC - België

De "Statuten" van de vereniging werden goedgekeurd door de Buitengewone Algemene Vergadering in de zitting van 2 april 2004 te Brussel.

Wie de Engelstalige versie van de statuten van Pianc (internationaal) wenst te raadplegen klikt hier statuten PIANC - internationaal

up TERUG NAAR BEGIN VAN DE PAGINA


HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Het huishoudelijk reglement regelt de werking van de vereniging voor alle aspecten welke niet door de statuten worden gedekt.

De hoofdstukken I t.e.m. VIII volgen de indeling van de statuten en moeten worden opgevat als een aanvulling erop. Vanaf hoofdstuk IX worden een aantal aspecten geregeld welke niet zijn voorzien in de statuten.

Wie het volledig huishoudelijke reglement van de vereniging wenst te raadplegen klikt hier huishoudelijk reglement PIANC - België

Het "huishoudelijk reglement" van de vereniging werd goedgekeurd door de Buitengewone Algemene Vergadering in de zitting van 2 april 2004 te Brussel en aangepast tijdens de AV van 17 maart 2017 in Antwerpen.

up TERUG NAAR BEGIN VAN DE PAGINA

Laatst gewijzigd : 28 januari 2018