Radartoren op zee :
Strandrecreatie
Containerterminal Brussel
Hangbrug N9 ontwerp prof D. Vandepitte Brug van Zelzate
U bent op de pagina : Verslagen en rapporten / Overzicht

 

PIANC
INLEIDING

LIDMAATSCHAP:BIJDRAGEN

AGENDA ACTUEEL
OVERZICHT
DE PAEPE WILLEMS en JACK NICHOL AWARD

 


Overzicht : Verslagen en rapporten


Een belangrijke doelstelling van PIANC is wereldwijd informatie te verspreiden onder haar leden in verband met de scheepvaart en de waterbouwkunde. Vandaar onderhavig onderdeel "verslagen en rapporten" die op nationaal en internationaal vlak de weergave is van datgene wat via verslaggeving en rapportering uit nationale en internationale activiteiten en werkgroepen werd verzameld.

Deze webpagina wordt verder onderverdeeld in vijf subpagina's, achtereenvolgend:

  1. de verzameling van verslagen van activiteiten, technische bezoeken, voordrachten, die plaatsvonden op het niveau van PIANC- België. Gelet op de opstartdatum (1.2008) van deze website beperkt deze verslaggeving zich tot enkele recente activiteiten.
  2. de verzameling van verslagen opgemaakt door de Belgische eerste gedelegeerde van de Annual General Assembly (AGA). Gelet op de opstartdatum (1.2008) van deze site beperkt deze verslaggeving zich tot de AGA 's sinds 2003 (Bergen - Noorwegen).
  3. de verzameling van "terms of references" die werden opgemaakt bij het opstarten van internationale werkgroepen. Aan de hand hiervan kan de lezer nagaan of het onderwerp van de reeds opgestarte werkgroepen voor hem/haar de nodige gezochte informatie bevat en of het rapport dat de werkgroep zal afleveren of heeft afgeleverd bij het einde van de werkzaamheden, nuttig kan zijn.
  4. de verzameling van titels van "technische rapporten", onderverdeeld naar de diverse Commissies zoals die werden opgemaakt door de internationale werkgroepen. Aan de hand hiervan kan de lezer nagaan of het onderwerp van deze rapporten voor hem/haar de nodige gezochte informatie bevat en kan desgevallend het rapport van de werkgroep worden geraadpleegd of aangekocht bij de het algemeen secretariaat.
  5. de verzameling van titels van de wetenschappelijke bijdragen behandeld sinds 1980 in het Bulletin en nu ON COURSE. Aan de hand hiervan kan de lezer nagaan of het onderwerp van deze bijdragen voor hem/haar de nodige gezochte informatie bevat en kan desgevallend het Bulletin of ON COURSE worden geraadpleegd of aangekocht bij de het algemeen secretariaat.

More info in English about this item you can find on the website PIANC.org here

up TERUG NAAR BEGIN VAN DE PAGINA

Laatst gewijzigd : 25 februari 2022