haven van Nieuwpoort: staketsel
Scheldelandschap
Pont Canal prés de Strepy-Theux
L'ascenseur à bateaux de Houdeng
L'ascenseur de Strépy-Theux
U bent op de pagina : De werking van de vereniging / Internationale comités

Indien je niet over “flash player” beschikt op uw tablet of smart phone en aldus geen "keuze lijst" hierboven, klik dan hier om op onze Sitemap te komen en zo een keuze te maken naar pagina's zonder het gebruik van flash player"


Internationale comités


De huidige organisatie van de International Navigation Association PIANC is als volgt:.

AGA
COUNCIL

ExCom ---EXECUTIVE COMMITTEE
InCom   - INLAND NAVIGATION COMMISSION
MarCom - MARITIME NAVIGATION COMMISSION
CoCom
---INTERNATIONAL CO-OPERATION COMMISSION
RecCom - RECREATIONAL NAVIGATION COMMISSION
EnviCom -ENVIRONMENTAL COMMISSION
FinCom -- FINANCE COMMISSION
EdCom -- EDITING COMMISSION
YPCom -- YOUNG PROFESSIONALS COMMISSION
ProCom - Promotion Commission

Aan de top van de hiërarchie staat de Annual General Assembly (AGA), samengesteld uit de besturen van de nationale afdelingen. De AGA heeft de bevoegdheid over alle strategische zaken te beslissen. De AGA vergadert op een wisselende plaats in de maand mei van elk jaar.

Twee maal per jaar (Mei en Oktober) vergadert de Council die bestaat uit de leden van de Executive Committee, de ere vice-presidents en de eerste gedelegeerde van de landen die in PIANC vertegenwoordigd zijn. De Council onderzoekt en beslist over de voorstellen en " aanbevelingen" van het Executive Committee en stelt deze ter ratificering voor aan de AGA.

Het Executive Committee (ExCom) vormt het dagelijks bestuur. Het bestaat uit de president, de secretaris-generaal en vier vice-presidenten. De vice-presidenten worden voor vier jaar gekozen, elk jaar wordt dus één van hen vervangen en de voorzitters van de verschillende commissies. De namen van de huidige leden van het Executive Committee zijn hier (ExCom) te vinden ". Normaliter ontmoeten ze elkaar drie maal per jaar (Februari, Mei en Oktober). Ze zorgen voor het uitvoerend management van de internationale vereniging en zien na of de beslissingen van de AGA en de Council uitgevoerd worden.

Onder deze bestuurlijke top werken talrijke permanente en ad-hoc commissies.

Ter voorbereiding van het vierjaarlijkse congres (volgende Mai 7 tot 11 2018 in Panama) wordt door een lokale organisatie met ondersteuning van het Algemeen Secretariaat het congres voorbereid. Daarnaast zijn er negen permanente commissies en wel de volgende.

  • De Inland Navigation Commission (InCom)[voorzitter: Mr. P Rigo (België)] behandelt alles wat het "inland" betreft, en dit is heel wat meer dan de binnenvaart. Deze commissie initieert en stuurt een aantal werkgroepen. België is vertegenwoordigerd door ir. Philippe Rigo (ANAST-Université de Liège).

  • De Maritime Navigation Commission (MarCom) [voorzitter: Francisco Esteban Lefler (Spain)] stemt zich af op alles wat met de zee en zeevaart verbonden is. Als vertegenwoordigers namens België zijn ir. Luc Van Damme (afdeling Maritieme Toegang) en Peter Troch (YP) (UGent) aangewezen.

  • CoCom [co-voorzitter Mr A. Rao (India) en co-voorzitter: Mr E. Schmeltz (USA) staat voor International Co-operation Commission. Deze commissie organiseert seminars en dergelijke, die speciaal bedoeld zijn voor technici uit ontwikkelingslanden. Ons land is vertegenwoordigd door ir. Freddy Wens (ex-Flanders Hydraulics) en ir. Peter De Wolf (ex- MDK Kust) en ir. Louis Van Schel (ex- Secretariaat generaal) en ir. Daphne Thoon (MDK Kust)

  • De Recreational Navigation Commission (RecCom) [voorzitter: Mr. E. Ciralli (Italy ] houdt zich bezig met recreatievaart. Ons land is vertegenwoordigd door ir. Steve Timmermans (PR) en ir. Louis Van Schel (ex-Secretariaat generaal] in deze commissie. 

  • De Environmental Commission (EnviCom) [voorzitter: Mr Todd Bridges (USA)] houdt zich bezig met alle milieuaspecten zowel in de sector "maritiem" als "inland"; Als Belgische vertegenwoordiger is ir. Siegfried D’Haene aangewezen (Deme).

  • Het Finance Commission (FinCom) [voorzitter: Ian White, UK] ziet toe op de financiële huishouding van PIANC, stelt de begroting op en de bijdragen (lidmaatschap) vast. Ons land is vertegenwoordigd door ir. Herbert Smitz (ere-ingenieur Vlaamse Overheid), die tevens secretaris van deze commissie is.

  • Het Editing Commission (EdCom) [voorzitter: Baratono (Italië)] staat in voor de redactionele elementen van de tijdschriften en publicaties van PIANC. Ons land is vertegenwoordigd door ir. Louis Van Schel (ex- Secretariaat Generaal), die tevens secretaris van deze commissie is

  • De Young Professionals Commission (YP-Com) [voorzitter: P. Arecco (Argentina)] is ingesteld om de activiteiten en producten van PIANC af te stemmen op de behoeften van de jonge leden; onze vertegenwoordiger is Stefan Devocht (De Vlaamse waterweg).  
  • Het Promotion Commission (ProCom) [ Co-Chairperson: Mr L. Van Schel (Belgium) and Co-Chairperson: Mr H. Fiers (Belgium) staat in voor de promotie van de vereniging en focust zich op verschillende items, in het bijzonder de Young Professionals en de Countries-in-Transition.

De rules waaraan de verschillende commissies moeten voldoen kunt u vinden door hier rules te drukken.

More info in English about this item you can find on the website PIANC.org here

up TERUG NAAR BEGIN VAN DE PAGINA

Laatst gewijzigd : 24 januari 2018