Moerdijkbrug HSL zuid Delwaidedok MSC Home terminal Moerdijkbrug HSL Antwerpen Kruischansbrug Spits op de Schelde
U bent op de pagina : De werking van de vereniging / Doelstelling van PIANC-België

 

PIANC
INLEIDING

Doelstellingen van PIANC

LIDMAATSCHAP:BIJDRAGEN
AGENDA ACTUEEL
OVERZICHT
DE PAEPE WILLEMS en JACK NICHOL AWARD

 


Doelstelling van PIANC België


De taak van PIANC-België omvat:

a) De doelstellingen en activiteiten van PIANC in België te coördineren, te bevorderen en te ondersteunen, zowel naar de leden toe als in relatie met aanverwante verenigingen.

Deze doelstellingen zijn het bevorderen van de duurzame ontwikkeling van alle vormen van scheepvaart op de zee en op de binnenwateren, door:

  • het identificeren en verspreiden van de wereldwijd best beschikbare technieken (richtlijnen, aanbevelingen, normen) en het verlenen van toegang tot internationale gegevens, teneinde beslissingsprocessen te verbeteren op basis van objectieve en professioneel betrouwbare informatie;
  • het internationaal forum te zijn voor analyse en discussie over alle aspecten betreffende vervoer via de waterweg, zowel op het gebied van beleid, beheer, ontwerp, economie, integratie met andere vervoersmodi, technologie, veiligheid en milieu;
  • bij te dragen tot het integraal waterbeheer;
  • bij te dragen tot het geïntegreerd kustzonebeheer;
  • de specifieke noden van landen in ontwikkeling te erkennen en hen aangepast advies en bijstand te verlenen;
  • het bevorderen van een breed internationaal netwerk van scheepvaart- en havendeskundigen en andere betrokkenen;
  • nauw samen te werken met andere verenigingen welke actief zijn op het gebied van havens, waterwegen, kustbeheer en aanverwante onderwerpen.

b)  Het organiseren van allerlei activiteiten, studiedagen, technische bezoeken, met betrekking tot havens en waterwegen, teneinde PIANC in België een ruimere bekendheid te geven.

c) Het stimuleren van jonge professionelen om actief deel te nemen aan de wetenschappelijke activiteiten en zich te integreren in de werking van PIANC.

More info in English about this item you can find on the website PIANC.org here

up TERUG NAAR BEGIN VAN DE PAGINA

Laatst gewijzigd : 24 januari 2018