ER
Strand Oostende Bredene
Pont Canal prés de Strepy-Theux
Barrage Gillepe
Spits op de Schelde
U bent op de pagina : De werking van de vereniging / Doelstelling van PIANC-België

Indien je niet over “flash player” beschikt op uw tablet of smart phone en aldus geen "keuze lijst" hierboven, klik dan hier om op onze Sitemap te komen en zo een keuze te maken naar pagina's zonder het gebruik van flash player"Samenstelling van de Raad van Bestuur


De vereniging wordt beheerd door een Raad van Bestuur samengesteld uit 12 leden, benoemd door de Algemene Vergadering.
De Algemene Vergadering benoemt de bestuurders bij eenvoudige meerderheid van stemmen, en rekening houdend met volgende modaliteiten:

De Raad bestaat uit:

  1. Drie leden tewerkgesteld bij de Ministeries of de instellingen bevoegd voor de bevaarbare waterwegen van één van de 3 Gewesten in België (één voor het Vlaamse Gewest, één voor het Waalse Gewest, één voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest).
  2. Drie leden tewerkgesteld bij de openbare sector van de zee- en binnenhavens.
  3. Drie leden tewerkgesteld bij de privé-sector
  4. Twee leden tewerkgesteld bij de universiteiten
  5. Een twaalfde lid, zijnde de eerste afgevaardigde van België in PIANC

De bestuurders worden benoemd voor een termijn van 4 jaar. Ze zijn éénmaal herverkiesbaar, uitgezonderd bij gebrek aan andere kandidaten. Om de continuïteit van de werking te bevorderen word telkens om de twee jaar de helft van de leden van de Raad van Bestuur herkozen. Ingeval van ontslag van een bestuurder zal zijn opvolger, aangeduid op de eerstvolgende algemene vergadering, het mandaat voleindigen. Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd.


De huidige samenstelling van de Raad van Bestuur is als volgt::

Raad van Bestuur
De leden van de Raad van Bestuur, commissarissen en jongerenvoorzitster in vergadering in Oostende 22 juni 2011
Yvon Loyaerts Frederic Didier Bousmar

 

Drie leden tewerkgesteld bij het Ministeries of de instellingen bevoegd voor de bevaarbare waterwegen.

ir. Yvon LOYAERTS, Waalse Overheid, voorzitter
Ir. Frederik BUFFEL, Vlaamse Overheid, secretaris schatbewaarder.
Ir. Didier BOUSMAR, Waalse Overheid

Peter Mortier Denis Maly Alfons Moens


Drie leden tewerkgesteld bij de openbare sector van de zee- en binnenhavens.

Ir. Peter MORTIER, haven van Gent
Ir. Denis MALY, haven van Brugge-Zeebrugge
Ir. Alfons MOENS, haven van Brussel :

 

bart verboomen Jos Smits Polet

Drie leden tewerkgesteld bij de privé-sector

ir. Bart VERBOOMEN, DEME : vice voorzitter
ir. Jos SMITS, IMDC NV
ir. Jean POLET, BESIX NV

 

 

Peter Troch
Hage

Twee leden tewerkgesteld bij de universiteiten

prof. ir. Peter TROCH, Universiteit Gent
prof. ir. André HAGE , Université de Liége

 

 

Freddy Aerts

Een twaalfde lid, zijnde de eerste afgevaardigde van België in PIANC

ir. Freddy AERTS, Vlaamse Overheid

 

 

 

Herbert Smitz Coupienne Lien De Backer Frederik Sanders Luc Van damme JJ De Cloedt

 

 

 

 

 

Naast de Raad van Bestuur zijn er ook twee commissarissen ir Herbert SMITZ, (ere-ingenieur Vlaamse Overheid) en ir.Pierre COUPIENNE, (SPW-Charleroi) aangesteld die deelnemen zonder stemrecht aan de Raad van Bestuur,
en neemt ook de voorzitters van de jongerenafdeling ir. Frederik SANDERS (MBZ) en ir. Lien De Backer (Havenbedrijf Gent) deel aan de vergaderingen alsook de ere-secretaris-schatbewaarder ir. Luc VAN DAMME, (ere-ingenieur Vlaamse Overheid)
De ere-voorzitter, ridder ir. Jean-Jacques DECLOEDT wordt eveneens uitgenodigd op de vergaderingen
. 

More info in English about this item you can find on the website PIANC.org here

up TERUG NAAR BEGIN VAN DE PAGINA

Laatst gewijzigd : 24 januari 2018