ER
Strand Oostende Bredene
Pont Canal prés de Strepy-Theux
Barrage Gillepe
Spits op de Schelde
U bent op de pagina : De werking van de vereniging / Doelstelling van PIANC-België

 

PIANC
INLEIDING

Doelstellingen van PIANC

LIDMAATSCHAP:BIJDRAGEN
AGENDA ACTUEEL
OVERZICHT
DE PAEPE WILLEMS en JACK NICHOL AWARD

 Samenstelling van de Raad van Bestuur


De vereniging wordt beheerd door een Raad van Bestuur samengesteld uit 12 leden, benoemd door de Algemene Vergadering.
De Algemene Vergadering benoemt de bestuurders bij eenvoudige meerderheid van stemmen, en rekening houdend met volgende modaliteiten:

De Raad bestaat uit:

  1. Drie leden tewerkgesteld bij de Ministeries of de instellingen bevoegd voor de bevaarbare waterwegen van één van de 3 Gewesten in België (één voor het Vlaamse Gewest, één voor het Waalse Gewest, één voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest).
  2. Drie leden tewerkgesteld bij de openbare sector van de zee- en binnenhavens.
  3. Drie leden tewerkgesteld bij de privé-sector
  4. Twee leden tewerkgesteld bij de universiteiten
  5. Een twaalfde lid, zijnde de eerste afgevaardigde van België in PIANC

De bestuurders worden benoemd voor een termijn van 4 jaar. Ze zijn éénmaal herverkiesbaar, uitgezonderd bij gebrek aan andere kandidaten. Om de continuïteit van de werking te bevorderen word telkens om de twee jaar de helft van de leden van de Raad van Bestuur herkozen. Ingeval van ontslag van een bestuurder zal zijn opvolger, aangeduid op de eerstvolgende algemene vergadering, het mandaat voleindigen. Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd.


De huidige samenstelling van de Raad van Bestuur is als volgt::

pianc 100
De leden van de Raad van Bestuur, commissarissen en jongerenvoorzitsters in vergadering in Brussel op 9 mei 2019: klik op foto voor vergroting
Frederic Didier Bousmar Nog te bepalen

 

Drie leden tewerkgesteld bij het Ministeries of de instellingen bevoegd voor de bevaarbare waterwegen.


Ir. Frederik BUFFEL, Vlaamse Overheid, secretaris schatbewaarder.
Ir. Didier BOUSMAR, Waalse Overheid
. X,

 

Peter van parys Frederik Sanders mampaey


Drie leden tewerkgesteld bij de openbare sector van de zee- en binnenhavens.

Ir. Peter VAN PARYS, haven van Gent
Ir. Frederik SANDERS, haven van Brugge-Zeebrugge
Ir. Laurent MAMPAEY, haven van Brussel :

 

bart verboomen Marc Sas Polet

Drie leden tewerkgesteld bij de privé-sector

ir. Bart VERBOOMEN, DEME : waarnemend voorzitter
ir. Marc SAS, IMDC NV
ir. Jean POLET, BESIX NV

 

 

Tom De Mulder

rigo

Twee leden tewerkgesteld bij de universiteiten

prof. ir.Tom DE MULDER, Universiteit Gent
prof. ir. Philippe RIGO, Université de Liége

 

 

Freddy Aerts

Een twaalfde lid, zijnde de eerste afgevaardigde van België in PIANC

ir. Freddy AERTS, Vlaamse Overheid

 

 

 

 

Herbert Smitz Coupienne Lien De Backer Frederik Sanders Luc Van damme Peter Mortier JJ De Cloedt

Naast de Raad van Bestuur zijn er ook twee commissarissen ir Herbert SMITZ, (ere-ingenieur Vlaamse Overheid) en ir.Pierre COUPIENNE, (SPW-Charleroi) aangesteld die deelnemen zonder stemrecht aan de Raad van Bestuur,
en neemt ook de voorzitters van de jongerenafdeling ir. Frederik SANDERS (MBZ) en ir. Lien De Backer (Havenbedrijf Gent) deel aan de vergaderingen alsook de ere-secretaris-schatbewaarder ir. Luc VAN DAMME, (ere-ingenieur Vlaamse Overheid en Ere-secretaris)
De ere-voorzitter, ridder ir. Jean-Jacques DECLOEDT en ir. Peter MORTIER wordt eveneens uitgenodigd op de vergaderingen
. 

More info in English about this item you can find on the website PIANC.org here

up TERUG NAAR BEGIN VAN DE PAGINA

Laatst gewijzigd : 18 maart 2021