DGD1 Sluis op de Dender: Mespelaere DGD 3 Maas te Dinant Jachten in de RYCO haven Oostende
U bent op de pagina : Home / PIANC

 

PIANC
INLEIDING

LIDMAATSCHAP:BIJDRAGEN

AGENDA ACTUEEL
OVERZICHT
DE PAEPE WILLEMS en JACK NICHOL AWARD

 


PIANC


De International Navigation Association PIANC is ten tijde van koning Leopold II van België opgericht in 1885 en is daarmee waarschijnlijk de oudste, nog bestaande wereldwijd functionerende internationale organisatie in haar vakgebied.

PIANC is een niet-politiek gebonden en non-profit technisch en wetenschappelijke vereniging van nationale overheden, corporaties en individuele leden.

PIANC houdt zich bezig met studies en onderzoek over het ontwerp, de aanleg en de in standhouding van vaarwegen en havens, met oevers en kusten, met baggeren en milieuproblematiek, met zeevaart, binnenvaart en recreatievaart.

Het algemeen secretariaat van PIANC is gevestigd in Brussel. Het woord PIANC is het acroniem van de oorspronkelijke naam van de organisatie: Permanent International Association for Navigation Congresses. Maar sinds decennia ontplooit PIANC veel meer activiteiten dan alleen het organiseren om de vier jaar van een congres op wereldniveau. In al haar activiteiten staat PIANC in het teken van scheepvaart, havens en vaarwegen.

Verschillende nationale secties werden opgericht, waaronder de Belgische sectie: PIANC-.België. Gelet op de aanwezigheid van meerdere taalgemeenschappen in België is PIANC-België samengesteld uit leden die inwoners zijn van het Vlaamse (Nederlandstalig), het Waalse (Franstalig) en Brussels (Nederlandstalig en/of Franstalig) Gewest, vandaar het gebruik van beide talen binnen PIANC-België

Deze website handelt over de werking van de vereniging, het lidmaatschap, de agenda van activiteiten, geeft een verzameling van verslagen van activiteiten of verwijst naar de rapporten van de werkgroepen van PIANC-Internationaal. Om het wetenschappelijk onderzoek inzake waterbouwkundige projecten te bevorderen kent PIANC de De Paepe - Willemsprijs toe en wordt de Jack Nichol Award uitgereikt.

More info in English about this item you can find on the website PIANC.org here

lid worden

 

 

Laatst gewijzigd : 24 februari 2022