Vlottende bolders sluis van Hingene
Overdekte dok in Monsin, Luik
Brug van Zelzate
laden containers binnenvaart
Jachthaven Oostende
U bent op de pagina : Agenda / Oproepen

 

PIANC
INLEIDING

LIDMAATSCHAP:BIJDRAGEN

AGENDA ACTUEEL
OVERZICHT
DE PAEPE WILLEMS en JACK NICHOL AWARD

 


Oproepen (Werkgroepen - Vragen werkgroepen - DE PAEPE / WILLEMS Award)


Wij onderscheiden

Oproep kandidaten werkgroepen

Regelmatig wordt op initiatief van de voorzitters van de diverse Commissies van PIANC, door het Algemeen Secretariaat aan elke nationale sectie, waaronder PIANC- België, een verzoek gericht een kandidaat voor de betrokken internationale werkgroep aan te duiden.

Aankondigingen terzake worden door het secretariaat van PIANC-België per e-mail verspreid onder de Belgische leden. Leden kunnen zich als kandidaat stellen voor deelname aan de werkgroep. Ook niet-leden van PIANC -België kunnen zich in principe kandidaat stellen, mits ze uiteraard lid worden van de vereniging.

Voorzover er heden een oproep is tot kandidatuurstelling aan een werkgroep, wordt deze hieronder aangegeven. Tevens bestaat de mogelijkheid de betrokken "terms of references" te downloaden.

Commissie Werkgroep Onderwerp en "Terms of references" in bijlage
(PDF of ander format)
Kandidatuur binnen bij PIANC België
vóór datum
InCom WG 237

Bottlenecks and best practices of transport on Inland Waterways

30 April 2021
MarCom WG 238 Guidelines for use of BIM in infrastructure for ports and waterways 30 April 2021
MarCom WG 239 Mitigation of Tsunami disasters in ports 30 April 2021
MarCom WG 240 Guidance for ports in small islands countries 30 April 2021
InCom WG 241 Handling accidents and calamities in navigation hydraulic structures 30 April 2021
RecCom WG 149 Guidelines for marina design 30 April 2021
       

Wenst u zich kandidaat te stellen voor deelname als Belgisch lid aan één of meerdere van deze oproepen, dan dient u voor de respectievelijke datum vermeld in de laatste kolom, deze kandidatuur te richten aan het secretariaat van: PIANC - België, met opgave in bijlage van uw Engelstalige CV, desgevallend met bijlagen zoals vereist in de "terms of references" verspreid door het Algemeen secretariaat, en met vermelding van uw specifieke kennis en ervaringen waarom u zich als kandidaat voor de betrokken werkgroep opgeeft.

"Terms of references" van eerdere oproepen kunt u raadplegen door hier "Terms of references" te klikken naar de betrokken pagina van deze site.

More info in English about this item you can find on the website PIANC.org here

upTERUG NAAR BEGIN VAN DE PAGINA


Actuele vragen vanuit de werkgroepen

Leden van een werkgroep hebben soms de behoefte om een probleem welke zich stelt binnen hun internationale werkgroep te toetsen aan andere leden van PIANC-België, of om informatie te verzamelen bij andere leden. Deze site biedt een forum om in contact te treden met collega's leden van de vereniging, of met anderen die eveneens deze site raadplegen. De mogelijkheid bestaat ook om een enquête over een bepaald onderwerp uit te voeren.

Voor zover er heden vragen zijn vanwege Belgische vertegenwoordigers in de werkgroepen wordt deze actuele hieronder weergegeven. Na het verstrijken van de actualiteitsdatum worden deze vragen naar het archief overgebracht.

Actuele vraag

Commissie Werkgroep Vraagstelling in bijlage (PFD of ander format) antwoord voor einddatum
       
    er zijn geen actuele vragen  
       

Archief vragen

Commissie Werkgroep Vraagstelling in bijlage (PFD of ander format) antwoord einddatum was
       
    de lijst is nog niet beschikbaar  
       

upTERUG NAAR BEGIN VAN DE PAGINA


Oproep kandidaten De Paepe - Willemsprijs

Tijdens het jaar 2016 werd de De Paepe Willems Award tijdens de AGA in Brugge toegekend aan Matt McCarty (US)

Tijdens het jaar 2009 werd de De Paepe Willems Award tijdens de AGA in Liverpool toegekend aan de belg THOMAS GERNAY (Research Fellow F.R.S.‐FNRS) University of Liege, Belgium met als onderwerp:
Optimizationand analysis of lock gates in the framework of the “Seine‐Scheldt‐East” waterway upgrading

De regels voor de Award zijn onlangs iets veranderd
(zie http://www.pianc.org/awardsdepaepewillemsrules.asp ).

De belangrijkste voorwaarden zijn nu:

  • helder geschreven verhaal, state of the art en origineel
  • maximaal 8000 woorden, inclusief figuren maximaal 20 pagina’s
  • geschreven in het Engels
  • de auteur moet jonger dan 40 jaar zijn

De prijs is aantrekkelijk: een bedrag van € 4000, presentatie van de paper tijdens de Annual General Assembly (voor de award 2017 wordt dit Panama) en een vijfjarig gratis lidmaatschap van PIANC. De papers van de drie Belgische winnaars van de De Paepe Willems prijs kunt u downloaden via de special bladzijde Prijzen - Awards van deze site.

Kandidatuur De Paepe - Willems Award 2019 : kandidatuur vóór 31 augustus 2018


Oproep kandidaten Jack Nichol Award

Voor het jaar 2016 werd de Jack Nichol Award toegekend aan: Marina at Keppel Bay: Roxie Comstock


Kandidatuur Jack Nichol Award 2019 : Abstract in te dienen vóór 30 september 2018


Zie ook de pagina 'Internationale prijzen" van deze site

More info in English about this item you can find on the website PIANC.org here

up TERUG NAAR BEGIN VAN DE PAGINA


Laatst gewijzigd : 23 januari 2018