Schelde Rijn kanaal
Bolders in Antifer
Barrage à Dinant
Meuse sec: l' écluse de Hun
Zeebrugge Wielingendok
U bent op de pagina : Leden - hoe lid worden / Aanmeldingsformulier PIANC-Jongeren

 

PIANC
INLEIDING

LIDMAATSCHAP:BIJDRAGEN

AGENDA ACTUEEL
OVERZICHT
DE PAEPE WILLEMS en JACK NICHOL AWARD

 


AANDACHT : Dit formulier werkt niet meer wegens overschakeling van Server bij de Hostingprovider.
Gelieve uw vraag tot lidmaatschap te doen via de mail aan
: Carine.vandevoorde@mow.vlaanderen.be

met opgave van uw vraag en uw persoonlijke gegevens hieronder gevraagd .

Ik ben PIANC*

student lid
individueel lid
maak deel uit van een klein collectief lidmaatschap
maak deel uit van een groot collectief lidmaatschap

Naam : !
Voornaam : !
Naam bedrijf*
Bedrijfsadres : !
Postcode en gemeente bedrijf: !
GSM :!
Telefoon bedrijf
E-mail : !
Functie in bedrijf waartoe ik behoor

Geboortejaar !

De jongerenafdeling van PIANC-België en PIANC- België kan deze gegevens gebruiken voor haar eigen communicatie met de leden en voor de communicatie onder de leden onderling. Wenst u dat liever niet, dan kunt u dat meedelen aan het secretariaat van PIANC-België. U mag deze gegevens inzien en vragen ze desgewenst te verbeteren. U mag ook de door de jongerenafdeling van PIANC-België en PIANC-België aangelegde ledenlijsten met gegevens raadplegen (wet op de verwerking van de persoongegevens dd 08/12/01992)

 


 

Laatst gewijzigd : 23 januari 2018