header
Facebook
twitter LinkitIn HQ
Belgische vlag
havenhuis detail hoegh av antwerpen mas erica
U bent op de pagina :Agenda / Technische bezoeken : activiteiten PIANC- België / Inschrijvingsformulier Algemene Vergadering

evelin

brug


Elektronisch inschrijvingsformulier


Deelname aan de Algemene Vergadering van 17 maart 2017 te Antwerpen

Velden met ! zijn verplicht

Contactformulier

Ik neem / we nemen *

deel aan de algemene vergadering AV 2017 en de lunch (60 euro)
enkel deel aan de algemene vergadering AV 2017 (gratis)

Naam : !
Voornaam : !
Aantal deelnemers : !
Adres : !
Postcode en gemeente: !
Neemt deel aan het bezoek van het Havenhuis: ja of nee :
Factuur ja of nee :
GSM :
Uw inschrijving is slechts geldig desgevallend mits tijdige betaling van 60 euro /persoon op rekening nr BE54 0012 3859 3097 te name van PIANC België , Vrijhavenstraat 3 , 8400, Oostende met vermelding AV 2017 + naam deelnemend persoon (personen)
Telefoon (overdag):
Fax (overdag):
E-mail : !
Bedrijf en uw functie

PIANC- België kan deze gegevens gebruiken voor haar eigen communicatie met de leden en voor de communicatie onder de leden onderling. Wenst u dat liever niet, dan kunt u dat meedelen aan het secretariaat van PIANC-België. U mag deze gegevens inzien en vragen ze desgewenst te verbeteren. U mag ook de door de jongerenafdeling van PIANC-België en PIANC-België aangelegde ledenlijsten met gegevens raadplegen (wet op de verwerking van de persoongegevens dd 08/12/01992)
Vul hieronder opnieuw in uw naam in of alle namen van het aantal deelnemers die u inschrijft
Namen : !
! = Verplicht veld

Laatst gewijzigd : 18 januari 2017